+31 6 83 16 67 33 [email protected]

Aankoop tips appartement

Koopt u een appartement, dan krijgt u de Vereniging van Eigenaren er gratis bij.

Koopt u een appartement? Dan koopt u eigenlijk niet één, maar twee dingen. U wordt niet alleen eigenaar van uw eigen woning, maar ook mede-eigenaar van het gehele gebouw. Wat achter uw voordeur zit is van uzelf, maar het portiek bijvoorbeeld, is ‘van iedereen’.

Logisch denkt u misschien, maar dit heeft wel bepaalde gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van het gebouw. Als mede-eigenaar betaalt u ook mee aan de onderhoudskosten hiervan. Ook bepaalt u samen met uw medebewoners wat er wel en niet mag in de gemeenschappelijke ruimtes. Mag er bijvoorbeeld een scootmobiel in de gang staan? Al deze zaken regelt de verplichte Vereniging van Eigenaren (VvE).

Overweegt u een appartement te kopen? Kijk dan niet alleen naar de woning zelf! Kijk ook naar gemeenschappelijke ruimtes, de staat van onderhoud van het gebouw, vraag na welke regels er gelden en wat de eventuele extra kosten zijn.

En stel bij de koop van een appartement altijd de volgende vragen:

  1. Hoe actief is de Vereniging van Eigenaren?

Als koper van een appartement kunt u niet om de Vereniging van Eigenaren (VvE) heen. Zoals gezegd is een appartement een woning in een groter gebouw, bijvoorbeeld een flat. De wet verplicht de eigenaren een VvE te vormen en iedere nieuwe eigenaar is automatisch lid. De VvE moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, maar dat is geen garantie dat de VvE ook actief is. Een actieve VvE vergadert minimaal één keer per jaar, heeft een gezamenlijke opstalverzekering, zorgt voor onderhoud en benoemt een bestuurder. Als de VvE goed functioneert, is de woning vaak waardevaster.

  1. Hoe hoog zijn de servicekosten?

De VvE bepaalt de hoogte van de (maandelijkse) servicekosten voor gemeenschappelijke uitgaven, bijvoorbeeld voor de opstalverzekering, schoonmaak en verlichting van gemeenschappelijke ruimtes, collectieve verwarming en onderhoud van de lift. Ook reserveert de VvE – als het goed is – een bedrag voor groot onderhoud.

  1. Zijn er reserves?

Een reservefonds voor groot onderhoud is een wettelijke verplichting voor de VvE. Het is verstandig om te controleren of dit potje ook echt bestaat en tot hoe ver het is gevuld. Als kersverse koper loopt u anders het risico dat u moet bijbetalen voor achterstallig onderhoud. Stel bijvoorbeeld dat het dak van uw bovenburen lekt; ook al woont u zelf op de begane grond, u zult moeten meebetalen aan de reparatie. Is de pot van de VvE leeg, dan moeten alle eigenaren de portemonnee trekken. De notaris moet bij de overdracht de grootte van uw aandeel in het reservefonds vermelden.

  1. Hoe is het onderhoud?

Misschien is het appartement op de begane grond dat u op het oog heeft in uitmuntende staat…maar zijn er vochtproblemen in de kelderboxen. Controleer bij de gemeente of het kadaster of er voor het complex een toekomstige verplichting geldt voor het doen van noodzakelijk onderhoud. Dat staat in een zogeheten aanschrijving. En laat een bouwkundige keuring doen bij de bezichtiging. Is er achterstallig onderhoud én onvoldoende geld in de kas, dan heeft u alle redenen om stevig te onderhandelen over de aankoopprijs. Of om van de koop af te zien.

  1. Wat vertellen de notulen en jaarrekening?

Vraag de huidige eigenaar naar de notulen van recente ­vergaderingen van de VvE en de bijbehorende stukken, zoals de balans en de exploitatierekening van het afgelopen boekjaar en de begroting. Hoe worden besluiten genomen? Zijn er leden met betalings­achterstanden? Worden er kritische vragen gesteld? Deze documenten zijn ook op te vragen bij de bestuurder (ook wel ‘administrateur’ genoemd) van de VvE. Wie dit is, kunt u nagaan bij de Kamer van Koophandel. Dit kan een bewoner zijn, maar ook een administratiekantoor.

Aankoop tips appartement. Bron: IkWoonLeefZorg, 26 juli 2017