+31 6 83 16 67 33 [email protected]

Koophuis

Eigenaar afgelost koophuis straks duurder uit. Huizenbezitters met een volledig afgeloste hypotheek zijn in de toekomst duurder uit. De formerende partijen willen de Wet-Hillen gefaseerd afschaffen. Die wet regelt, simpel gezegd. Dat mensen die hun hypotheek helemaal of bijna volledig hebben afgelost, geen eigenwoningforfait hoeven te betalen. Circa één miljoen huishoudens maken volgens marktkenners gebruik van de regeling. De Hillen-regeling wordt de komende twintig jaar in kleine stapjes uitgefaseerd, bevestigt een goed ingevoerde bron in Den Haag. Om de pijn iets te verzachten zou het eigenwoningforfait, nu 0,75% van de WOZ-waarde, ook iets omlaaggaande komende jaren. Het eigenwoningforfait moet bij het belastbaar inkomen worden opgeteld. Het bedrag dat mensen aan hypotheekrenteaftrek ontvangen, wordt hierdoor lager. Maar mensen die hun hypotheek bijna volledig hebben afgelost en nauwelijks meer rente betalen die ze af kunnen trekken, zouden per saldo dus moeten betalen voor het bezit van een woning.

De Wet-Hillen voorkwam dit. ‘De regeling is in 2005 ingevoerd om bepaalde groepen te beschermen’, zegt Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep. ‘Bijvoorbeeld mensen die wel netjes hebben afgelost, maar als ze ouder worden moeten rondkomen van een klein pensioen. Voor hen was het vervelend als ze ineens een eigenwoning forfait voor hun kiezen kregen.’ Daarnaast moest de wet bevorderen dat mensen hun hypotheek afbetalen. Omdat iedereen die een hypotheek afsluit sinds 2013 toch verplicht moet aflossen, is de noodzaak voor de regeling verdwenen, menen de formerende partijen.

Hypotheek

Dat betekent dat het afschaffen van de regeling- Hillen naar verloop van tijd ook een steeds grotere groep mensen gaat raken. Nu zijn het vooral oudere huizenbezitters die al een groot deel van hypotheek hebben af- maar ook vermogende mensen, aldus Noorlag.‘Verrassend’ zegt Johan Conijn, bijzonder hoogleraar woningmarkt aan de Amsterdam School of Real Estate over de plannen om de Wet-Hillen af te schaffen. ‘Ik dacht dat die regeling in beton was gegoten.’ Conijn vindt het echter het een ‘heel terechte’ ingreep. ‘De Wet-Hillen geeft een voordeel aan mensen die volledig hebben afgelost. Het is dus een vorm van subsidie. Voor het functioneren van de woningmarkt werkte de regeling verstorend. Het past volgens Conijn ook goed in het eindplaatje van een woningmarkt die helemaal niet meer gesubsidieerd wordt.

De formerende partijen willen ook de  hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen. Dat mensen met een klein pensioen op termijn voor een grote kostenpost komen te staan. Zou volgens Conijn ook geen belemmering moeten zijn. ‘Als je vindt dat  uderen een te laag inkomen hebben, moet je zeeen hogere AOW geven.’ Het tempo waarin de regeling wordt ingevoerd noemt de deskundige ‘prudent’. ‘Mensen kunnen er rekening mee houden in hun uitgavenpatroon.’ Ook Noorlag meent dat de meesten zich redelijk kunnen voorbereiden op de maatregel. Martin Hagedoorn, productmanager bij De Hypotheekshop, is kritischer. ‘Mensen die al volledig hebben afgelost, kunnen dat niet terugdraaien.

Omlaag

Ook al gaat het eigenwoningforfait iets omlaag, zij zullen dit toch als een lastenverzwaring ervaren. Zeker als de woningprijzen in de toekomst verder stijgen. Het afschaffen van de maatregel gaat volgens hem ook in tegen de lijn van het eerdere kabinet. ‘Eerst stimuleer je mensen om af te lossen, maar nu ze dat hebben gedaan, moeten ze gaan betalen. Ik ben benieuwd of dit plan standhoudt in de Tweede Kamer.’

FD 7 oktober 2017