+31 6 83 16 67 33 [email protected]

Dit jaar kunt u uw kinderen 106.671 euro belastingvrij schenken voor een eigen huis. Vanaf 2023 mag dat niet meer. U kunt nog wel kleinere bedragen geven zonder schenkbelasting te hoeven betalen.

Een schenking voor de aankoop van een eigen huis met belastingvoordeel, wordt jubelton genoemd. In 2022 kunt u hier nog gebruik van maken en mag u 106.671 euro schenken aan uw kind of aan iemand anders tussen de 18 en 40 jaar voor een eigen huis, zonder dat hij of zij schenkbelasting hoeft te betalen. Uw kind moet met dit bedrag een huis kopen, verbouwen of de hypotheek aflossen.

U kunt de schenking voor een eigen huis ook spreiden over twee of drie kalenderjaren. Als u het eerste deel van het bedrag in 2022 geeft, mag u de rest in 2023 en 2024 geven. Uw kind moet dan wel ieder jaar aangifte schenkbelasting doen en aangeven dat het gebruikmaakt van de vrijstelling voor een eigen huis. Aangifte doen kan op belastingdienst.nl. U moet inloggen met uw DigiD.

Andere schenkingsvrijstellingen

Vanaf 2023 kunt u niet meer zoveel geld belastingvrij geven. Maar u kunt wel gebruikmaken van andere schenkingsvrijstellingen.

Eenmalige grote schenking

Als uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar zijn, mag u één keer belastingvrij maximaal 27.231 euro schenken. Dit bedrag geldt in 2022 en 2023. Is uw kind ouder maar is de partner nog wel tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag het ook. Uw kinderen mogen zelf weten hoe ze dit geld besteden.

Als u deze eenmalige grote schenking doet, moet uw kind aangifte doen voor de schenkbelasting. Schenkbelasting betalen hoeft niet. Ze kunnen op het aangiftebiljet schenkbelasting aangeven dat het om een vrijstelling gaat.

Jaarlijkse schenking

U mag uw kinderen elk jaar belastingvrij een kleiner bedrag geven. In 2022 is dit 5677 euro per kind. Het maakt niet uit wat de leeftijd is van uw kind. Kinderen kunnen zelf bepalen waar ze dit geld aan uitgeven. Ze hoeven ook geen aangifte schenkbelasting te doen.

Geen schenkingen combineren

Als u uw kind de eenmalige hoge schenking geeft, mag u in datzelfde jaar niet ook de  gewone jaarlijkse schenking doen. Ook mogen u en uw partner niet allebei belastingvrij de maximale bedragen schenken. De Belastingdienst ziet ouders als één schenker, ook als ze gescheiden zijn.

Schenkbelasting

Als u uw kinderen meer geld wilt geven dan de belastingvrije bedragen, moet uw kind schenkbelasting betalen over het bedrag boven de vrijstelling. Schenkt u maximaal 130.424 euro boven de vrijstelling (2022)? Dan moeten uw kinderen 10 procent schenkbelasting betalen. Schenkt u meer, dan betalen ze over dit extra bedrag 20 procent.

Kleinkinderen

Aan uw kleinkinderen mag u jaarlijks 2274 euro (2022) belastingvrij schenken. Uw kleinkind hoeft hier geen aangifte van te doen. Als u meer geeft, moet uw kleinkind aangifte schenkbelasting doen. Uw kleinkind betaalt 18 procent schenkbelasting over het bedrag boven de vrijstelling. Als u meer dan 130.424 euro (2022) boven de vrijstelling geeft, betaalt uw kleinkind over dit extra bedrag 36 procent schenkbelasting.