+31 6 83 16 67 33 [email protected]

Erfbelasting

Hoewel hij nog geen cent van de erfenis van zijn overleden vader heeft ontvangen, krijgt hij wel belastingaanslagen die hem moedeloos maken.

De man aan mijn bureau is ten einde raad: nu zijn vader is overleden, dreigt hij zijn toeslagen kwijt te raken. Zonder die toeslagen kan hij de huur van zijn huis niet betalen en komt hij misschien op straat te staan. Kan ik hem helpen?Hij is enig kind en maatschappelijk lang niet zo succesvol als zijn vader. Geen onaardige jongen, maar niet zo slim. Weinig opleiding, twaalf ambachten dertien ongelukken, klein baantje. Hij redt het financieel maar net. Na de dood van zijn vader wacht hem een erfenis. Zijn ouders zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Zijn financiƫle zorgen zouden voorbij moeten zijn. Niets is minder waar.

De helft van de gemeenschap gaat naar zijn moeder, de andere helft delen zij als erfgenamen. Maar zijn vader heeft in zijn testament een langstlevendebeding laten opnemen. De zoon krijgt zijn erfenis pas na het overlijden van zijn moeder. Zij kan tot die tijd het geld gebruiken om te voorzien in haar levensonderhoud. Geen probleem, de zoon heeft geen haast. Maar nu wordt hij op de huid gezeten door de Belastingdienst. Hoewel hij nog geen cent heeft ontvangen uit de erfenis, heeft hij wel een belastingaanslag ontvangen over de 75.000 euro die hij – ooit – zal erven. Bovendien zal hij, zo is hem verteld, elk jaar belasting moeten betalen over zijn vermogen uit de erfenis. Omdat hij volgens de fiscus vermogen heeft, raakt hij waarschijnlijk zijn huursubsidie en andere toeslagen kwijt.

Gelukkig kan ik hem geruststellen. Aan het betalen van de erfbelasting valt niet te ontkomen. De Belastingdienst wil ermee voorkomen dat er na de dood van de langstlevende partner voor de fiscus niets meer te halen valt omdat het geld op is. Maar het goede nieuws voor de zoon is dat de moeder de aanslag moet betalen; van zijn erfdeel, dat wel. Bovendien is er sinds enkele jaren de regeling defiscalisering, een tegemoetkoming van de fiscus aan erfgenamen die nog op hun erfdeel moeten wachten. Zij hoeven daardoor geen vermogensbelasting te betalen zo lang ze hun erfdeel niet hebben ontvangen. Daardoor houdt de man dus recht op zijn toeslagen en kan hij in zijn huis blijven wonen. Opgelucht verlaat hij mijn kantoor. Makkelijker kan ik het voor mijn cliƫnten meestal niet maken, leuker soms wel.

Bovenstaand verhaal is echt gebeurd. Vanwege beroepsgeheim zijn de namen van de betrokkenen niet vermeld.

Bron: JOHAN NEBBELING, Brabants Dagblad 6 april 2016