+31 6 83 16 67 33 [email protected]

Senior blijft wonen bij gebrek aan geschikte woningen

32% van alle koopwoningen is in handen van 65-plussers – maar verkopen doen ze niet, wat krapte op de huizenmarkt veroorzaakt

Ouderen hebben een heel groot deel van het aantal koopwoningen in hun bezit, maar verkopen deze huizen maar mondjesmaat, blijkt uit een studie van het Kadaster.

  • Dit gebrek aan doorstroming, naar onder meer huurwoningen voor senioren, is een van de oorzaken van de krapte en de hoge prijzen op de huizenmarkt.
  • Gemeenten zouden werken aan beleid om senioren te laten verhuizen, maar dat levert tot nu toe weinig op terwijl het aantal 65-plussers met een koophuis toeneemt.

Een steeds groter deel van de koopwoningen in Nederland is in handen van ouderen, maar ze verkopen hun huis maar relatief weinig. Dit blijkt uit een studie van het Kadaster.

65-plussers verkopen de laatste jaren wel meer huizen, maar verhoudingsgewijs staan de cijfers in schril contrast met de hoeveelheid huizen die deze groep bezit. Begin dit jaar was 32 procent van alle koopwoningen in het land in handen van 65-plussers, maar ze waren vorig jaar maar goed voor 20 procent van de woningverkopen.

Binnen de groep van 75 jaar en ouder gaat het om respectievelijk 15 en 10 procent. Dat betekent dat er veel senioren zijn die op hoge leeftijd in hun koophuis blijven wonen en niet verhuizen naar bijvoorbeeld een gehuurde woning. 80%volume is gedempt

Het gebrek aan doorstroming bij ouderen is de laatste tijd meerdere malen aangevoerd als een van de oorzaken van de problemen op de woningmarkt, waar de huizenprijzen in rap tempo oplopen en het woningaanbod flink is geslonken.

Doordat een groot deel van de ouderen niet verhuist komen hun wat grotere huizen niet in de verkoop. En daarmee worden jongere huizenzoekers gedupeerd en moeten zij kleiner blijven wonen dan ze eigenlijk zouden willen.

Het Kadaster merkt op dat een groot aantal gemeenten werkt aan beleid om senioren te verleiden om te verhuizen naar kleinere woningen, zoals appartementen. Tot nu lijkt dit echter weinig resultaat op te leveren, terwijl er door de vergrijzing wel steeds meer 65-plussers met een koophuis bijkomen.

Een deskundige van ABN AMRO stelde eerder dit jaar dat veel ouderen nu wel willen verhuizen naar een seniorenwoning, maar dat toch niet doen omdat er geen passend en betaalbaar aanbod is. Volgens de bank heeft Nederland de komende jaren daarom minimaal 400.000 tot 500.000 nieuwe seniorenwoningen nodig.

Bron: business insider