+31 6 83 16 67 33 [email protected]

Langer zelfstandig wonen met een bijverslening.

ANBO is zeer te spreken over de ‘blijverslening’ van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Dat is een soort lening of hypotheek waarmee je bijvoorbeeld woningaanpassingen kunt financieren. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Voor senioren die hun woning willen aanpassen om langer zelfstandig te blijven wonen biedt deze lening in veel gevallen een oplossing. Maar dan moeten gemeenten hem wel aan gaan bieden!”

De ‘blijverslening’ kent twee varianten: een ‘hypothecaire’ en een ‘consumptieve’. Den Haan: “Een consumptieve lening kan je vergelijken met een gewone lening bij een bank of particulier. Maar dan tegen een voordelige rente en met een specifiek doel. De hypothecaire variant moet je echter bij een notaris afsluiten en heeft dus zwaardere eisen. Maar goed nieuws: de hypothecaire blijverslening kent geen leeftijdsgrenzen! Een goede zaak, want bij banken wordt het op hogere leeftijd soms moeilijker om een hypotheek te krijgen.” Een aantrekkelijke oplossing dus tegen een voordelige rente. “Wel geldt er een inkomenstoets om te zien of iemand de blijverslening kan terugbetalen.”

“Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze mee willen doen aan de regeling en of ze aanvullende voorwaarden stellen,” vervolgt Den Haan. “Wij roepen gemeenten op om de blijverslening aan te gaan bieden aan bewoners die woningaanpassingen willen uitvoeren. Voordeel voor gemeenten kan zijn dat die bewoners geen beroep op de Wmo zullen doen. Daarbij hoeven inwoners, die dan zelf de aanpassing kunnen bekostigen, ook geen andere passende woning te zoeken.”

ANBO hoopt dat senioren de komende tijd zo eenvoudiger financiering voor woningaanpassingen kunnen regelen. En prettig kunnen blijven wonen waar ze wonen. “Als de blijverslening én de Wmo in alle gemeenten goed zouden worden uitgevoerd, is er dadelijk. Hopelijk geen ANBO Hulpfonds woningaanpassingen meer nodig.”

Bron: Ouderen Journaal 10 november 2015