+31 6 83 16 67 33 [email protected]

aow

Maximale hypotheek aow’ers in 2023

Gisteren heeft het Nibud de financieringslastenpercentages voor 2023 bekend gemaakt. De verwachting was dat er aanzienlijk minder geleend zou kunnen worden, dankzij het koopkrachtpakket vanuit het kabinet valt het enigszins mee. Echter blijft het een feit dat de financieringslastpercentages verlaagd zijn waardoor aow’ers volgend jaar minder kunnen lenen.

Wat zijn financieringslastpercentages? 

Het financieringslastpercentage is het deel van uw bruto pensioeninkomen, dat u maximaal mag gebruiken voor de maandelijkse kosten van uw hypotheek. Ieder jaar geeft het Nibud de overheid advies over de hoogte van dit percentage. Daarnaast is dit percentage afhankelijk van uw inkomen en de rente rente die u betaalt.

Wat is de invloed op mijn maximale hypotheek? 

Doordat de financieringslastenerpercentages gedaald zijn, kunt u volgend jaar waarschijnlijk minder lenen. Het percentage van uw inkomen dat u mag besteden aan uw hypotheek wordt verlaagd. Het aow-inkomen stijgt namelijk niet voldoende om volgend jaar dezelfde of zelf een hogere hypotheek te kunnen krijgen. Dit in tegenstelling tot de niet-aow’ers, hier wordt een gemiddelde loonstijging van 3,7% verwacht, waardoor de maximale hypotheek voor sommige inkomensgroepen zelfs toeneemt.

Denkt u na over het opnemen van overwaarde, verbouwen, verduurzamen of verhuizen? Dan is het verstandig zijn om dit jaar nog in actie te komen en uw hypotheek te regelen. Vanaf 2023 kunnen uw mogelijkheden namelijk beperkt zijn.

Rekenvoorbeeld

Jeroen(68) heeft een aow-inkomen van €16.500,- en Margot(70) heeft een aow-inkomen van €11.847,-. Ze zijn altijd ondernemer geweest en hebben enkel pensioen opgebouwd toen ze nog in loondienst waren. Het huis wordt te groot en ze willen verhuizen naar een kleinere woning. Ze hebben een levensloopbestendige woning gevonden van €417.000,-. Als ze de overwaarde van €300.000,- gebruiken voor de aankoop van de nieuwe woning is er nog een hypotheek van €117.000,- nodig.

Maximale hypotheek 2022          €121.216,-
Maximale hypotheek 2023*        €111.892,-
———— –
Verschil maximale hypotheek    – €9.324,-

*in deze berekening is gebruik gemaakt van het verwachte aow-bedrag 2023 van €975,-. En een looptijd van 10 jaar rentevast tegen een rente van 4,5%.

In 2022 past dit precies binnen de maximale hypotheek maar in 2023 ontstaat er een tekort van €5.108,-. Zonde vinden Jeroen en Margot, het spaargeld gebruiken zij liever om leuke dingen van te doen. Gelukkig zijn ze op tijd en verwacht hun hypotheekadviseur dat ze de financiering dit jaar nog rond krijgen en er gerekend kan worden met de hogere maximale hypotheek. Ook is en nog extra ruimte in de hypotheek voor energiebesparende maatregelen.

Hogere leencapaciteit voor verduurzaming of nieuwbouw

Wie de woning gaat verduurzamen kan ook in 2023 maximaal €9.000,- meer lenen. Dit geldt voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen. Voor een nieuwbouwwoning met 0-op-de-meter, geldt zelf een verhoogde leencapaciteit van €25.000,-. Een duurzame woning heeft lagere energiekosten en stijgt in waarde.

Plusonline, 4 november 2022