+31 6 83 16 67 33 [email protected]

Serviceflat Tilburg – Oisterwijk wordt weer populairder

De serviceflat Tilburg is nog lastig te verkopen, maar wordt populairder. Van de senioren overweegt 20 procent er te gaan wonen.

De serviceflat is weer in trek. Een vijfde van de Neder­landse 50-plussers overweegt er later naar te verhuizen. Dit blijkt uit een onderzoek dat vandaag naar buiten wordt gebracht door ActiZ, de koepel voor zorgorgani­saties.

Momenteel zijn serviceflats uit de jaren ’60 en ’70 voor veel erfgena­men een blok aan het been. Ze zijn lastig te verkopen door de ho­ge servicekosten.

In een moderner jasje maakt de flat volgens ActiZ wel weer volop kans: 19 procent van de ouderen ziet er een goed alternatief in voor het verzorgingshuis.

In de serviceflat kunnen ze op zichzelf wonen, maar toch be­schut. De opzet moet dan wel ver­anderen, met meer huur- in plaats van koopflats en behalve een gezamenlijke klussendienst, ook zorginkoop voor iedereen.

Uit het onderzoek blijkt dat 57 procent van de 50-plussers een verhuizing in de toekomst over­weegt.

Bijna één op de tien 75-plussers is aan het informeren. Het gros wil kleiner en goedkoper wonen. De meesten zoeken een huis met 500 tot 750 euro aan woonlasten. Een woning met drie kamers van 80 tot 110 vierkante meter is het ide­aal. Ze mikken vooral op verhui­zing naar een aanleunwoning (21 procent) of seniorenwoning (29 procent). Volgens woordvoerster Bernadet Naber van ActiZ is dat omdat ze die kennen.

Nieuwe woonvormen, zoals initia­tieven waarbij vrienden samen iets bouwen, zijn tamelijk onbe­kend, leert het onderzoek. Zo weet slechts 14 procent van de 50-plussers wat een kangoeroewo­ning is: een aanbouw bij het huis van een familielid. Daardoor slechts 18 pro­cent weet wat een (tijdelijke) mantelzorgwoning is. Even groot is de groep die bekend is met hof­jes waar ouderen bij elkaar wo­nen en samen diensten en zorg in­kopen. Zij die het fenomeen ken­nen, zijn enthousiast: 11 procent wil er wel oud worden. „Bekend maakt bemind”, stelt Naber.

Voor diensten als klusjes willen senioren hooguit 100 euro per maand uitgeven. Ze willen geen abonnement, maar per keer voor diensten betalen.

Volgens de Raad voor de Leefom­geving en Infrastructuur moeten de komende vijf jaar 100.000 se­niorenwoningen worden ge­bouwd of aangepast om in de be­hoefte te voorzien. Volgens Naber is er vooral behoefte aan diversi­teit.

Bron: Brabants Dagblad, Wilma de Cort.