+31 6 83 16 67 33 [email protected]

Silverbrains is een platform waar bedrijven, instellingen en overheden elkaar zowel fysiek als digitaal ontmoeten. Het platform is er op gericht – internationale – kennis uit te wisselen en met elkaar samen te werken om nieuwe producten, diensten en dienstverleningsprocessen te ontwikkelen voor 50 plussers.
Silverbrains is een initiatief van prof dr Hans Kasper van de Universiteit Maastricht, Jim Krijnen van Brand New Directions en drs. Cor Pooters, to voor kort directeur van Branches & Trends. Voor de drie heren zij er drie belangrijke redenen om Silverbrains op te richten:

• Er komen steeds meer ouderen. In 2020 zal de helft van het aantal volwassen in Nederland 50 jaar of ouder zijn. Hoe zal de samenleving er dan uitzien en functioneren?
• Er is nog weinig bekend over de specifieke wensen en behoeften van 50 plussers. In de praktijk richten nog weinig bedrijven buiten de zorgsector zich op deze groep. Er is nog geen goed inzicht in hun lifestyle.
• Nog te veel jonge(re) technici, marketeers en communicatiedeskundigen richten zich zowel technologisch als communicatief vanuit hun eigen belevingswereld op de 50 plussers. Mede daardoor mislukken nogal wat nieuwe producten voor de 50 plussers.

Silverbrains richt zich op alle lifestyleactiviteiten die de 50 plusser consument gelukkig(er) maken en houden. Dus ook o.a.: wonen, zorg, financiën, toerisme, sociale contacten etc. Vooralsnog richt Silverbrains zich vooral op bedrijven, instellingen en overheden in Nederland.

Verborgen irritaties

Silverbrains heeft onder andere vastgesteld dat er onder de 50+ -ers nog veel verborgen irritaties en potentiële oplossingen leven die de 50+- ers voor zich houden. Het Silverbrainspanel inventariseert de verborgen irritaties en oplossingen bij de 50+ -ers, bedenkt hiervoor i.s.m. partners nieuwe concepten die samen met de 50+ -ers verder worden uitontwikkeld.

06 april 2016, Ouderenjournaal