+31 6 83 16 67 33 [email protected]
Blijverslening ook in Tilburg?

Blijverslening ook in Tilburg?

Blijverslening voor senioren

Tilburg gaat de mogelijkheden onderzoeken voor een zogeheten blijverslening voor senioren. Zij kunnen daarmee aanpassingen van hun woning financieren en langer zelfstandig blijven.
B en W reageren daarmee op een initiatiefvoorstel van Lokaal Tilburg. Omdat van ouderen wordt verwacht dat ze het zo lang mogelijk zelf redden, is de gemeente moreel verplicht hen te helpen, vindt deze partij. Ze stelt voor gebruik te maken van de mogelijkheden van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Het college wil nu een breed onderzoek.

Brabants Dagblad 1 februari 2017

Aangepaste seniorenwoning: kies je een lening of hypotheek?

Aangepaste seniorenwoning: kies je een lening of hypotheek?

Aangepaste seniorenwoning: kies je een lening of hypotheek?

Een tekort aan seniorenwoning dreigt. Wat doe je als je je eigen woning wilt aanpassen? Kies je een hypotheek of voor een gemeenteregeling als de blijverslening?

Telt Nederland te weinig seniorenwoningen? Volgens ouderenbond ANBO wel. En in de toekomst zeker, want uit hun onderzoek blijkt dat over vier jaar het aantal gemeenten met een tekort is opgelopen tot de helft. De VVD negeert ANBO’s alarmbellen, omdat ouderen volgens hen prima in staat zijn hun woning zelf ‘levensloopbestendig’ te maken. Maar hoe doe je dat?
Een seniorenwoning is een huis dat is aangepast naar bestaande of toekomstige zorgbehoeften. Dus geen drempels en bij voorkeur helemaal gelijkvloers. Gemeenten hebben weinig zicht op het aantal seniorenwoningen in hun gemeenten. Met het oog op de vergrijzing is dat een slechte ontwikkeling, vindt ANBO. Zij pleiten voor de bouw van meer seniorenwoningen.

Maar je kunt natuurlijk ook je eigen woning aanpassen. Dat kan door bijvoorbeeld bad- en slaapkamer naar beneden te verplaatsen, een traplift te installeren of het sanitair voor mensen op leeftijd geschikt te maken. Daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. Omdat de overheid langer thuis wonen speerpunt van haar beleid gemaakt heeft, zijn daar potjes voor beschikbaar.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – gemeente bepaalt noodzaak
De eerste regeling waar je een beroep op kunt doen is de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente in je woonplaats heeft verplicht een loket waar je aanvragen kunt doen voor de woningaanpassingen waarvan je vindt dat je ze nodig hebt.

Eerder onderzoek van ANBO heeft overigens uitgewezen dat niet alle gemeenten daar even goed mee omgaan. Soms luidt het advies bijvoorbeeld simpelweg ‘verhuizen’. Dat staat haaks op de voornemens om mensen langer zelf thuis te laten wonen.

Blijverslening – goedkope hypotheek voor ouderen

Nieuw is de blijverslening. Daarmee kun je tegen zeer gunstige voorwaarden geld lenen voor een aanpassing in je huis. De blijverslening is in feite een gewone hypotheek, met als bijzonderheid dat de gemeente de geldverstrekker is.

De blijverslening is op dit moment de hypotheek met de laagste rente. Voor leensommen tot 10.000 euro bedraagt die 1 procent. Tussen de 10.000 en 50.000 euro is de rente 2 procent. Je kunt de blijverslening ook krijgen zonder een huis als onderpand. Dan is het een consumptief krediet. De rente bedraagt in dat geval nog steeds slechts 3,1 procent.

Bij welke gemeenten krijg je een blijverslening?
Net als met de starterslening, kunnen gemeenten zelf bepalen of ze de blijverslening willen aanbieden. In tegenstelling tot de lening voor mensen die hun eerste huis kopen, zijn er nog niet veel gemeenten waar je terecht kunt voor de blijverslening. Slechts twee momenteel: het Gelderse Renkum en het Drentse Hoogeveen. De verwachting is dat binnenkort meer gemeenten de blijverslening gaan aanbieden.
Krediethypotheek – duurder dan blijverslening en variabele rente
Wil je je woning levensloopbestendig maken, maar kom je niet in aanmerking voor een van de genoemde regelingen? Dan zijn er ook andere mogelijkheden, zoals de krediethypotheek. Je huis is dan wel onderpand en de rente is variabel, maar het is een relatief goedkope optie om de waarde van je huis te verzilveren.

Bron: Wegwijs, dinsdag 5 april 2016

Langer zelfstandig wonen met een blijverslening.

Langer zelfstandig wonen met een blijverslening.

Langer zelfstandig wonen met een bijverslening.

ANBO is zeer te spreken over de ‘blijverslening’ van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Dat is een soort lening of hypotheek waarmee je bijvoorbeeld woningaanpassingen kunt financieren. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Voor senioren die hun woning willen aanpassen om langer zelfstandig te blijven wonen biedt deze lening in veel gevallen een oplossing. Maar dan moeten gemeenten hem wel aan gaan bieden!”

De ‘blijverslening’ kent twee varianten: een ‘hypothecaire’ en een ‘consumptieve’. Den Haan: “Een consumptieve lening kan je vergelijken met een gewone lening bij een bank of particulier. Maar dan tegen een voordelige rente en met een specifiek doel. De hypothecaire variant moet je echter bij een notaris afsluiten en heeft dus zwaardere eisen. Maar goed nieuws: de hypothecaire blijverslening kent geen leeftijdsgrenzen! Een goede zaak, want bij banken wordt het op hogere leeftijd soms moeilijker om een hypotheek te krijgen.” Een aantrekkelijke oplossing dus tegen een voordelige rente. “Wel geldt er een inkomenstoets om te zien of iemand de blijverslening kan terugbetalen.”

“Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze mee willen doen aan de regeling en of ze aanvullende voorwaarden stellen,” vervolgt Den Haan. “Wij roepen gemeenten op om de blijverslening aan te gaan bieden aan bewoners die woningaanpassingen willen uitvoeren. Voordeel voor gemeenten kan zijn dat die bewoners geen beroep op de Wmo zullen doen. Daarbij hoeven inwoners, die dan zelf de aanpassing kunnen bekostigen, ook geen andere passende woning te zoeken.”

ANBO hoopt dat senioren de komende tijd zo eenvoudiger financiering voor woningaanpassingen kunnen regelen. En prettig kunnen blijven wonen waar ze wonen. “Als de blijverslening én de Wmo in alle gemeenten goed zouden worden uitgevoerd, is er dadelijk. Hopelijk geen ANBO Hulpfonds woningaanpassingen meer nodig.”

Bron: Ouderen Journaal 10 november 2015