+31 6 83 16 67 33 [email protected]
Alweer een onderzoek naar het tekort aan seniorenwoningen. Hopelijk leiden al die rapporten eindelijk eens tot concrete bouwplannen!

Alweer een onderzoek naar het tekort aan seniorenwoningen. Hopelijk leiden al die rapporten eindelijk eens tot concrete bouwplannen!

Seniorenwoningen

AMSTERDAM (ANP) – Nederland heeft de komende jaren minimaal 400.000 tot 500.000 nieuwe seniorenwoningen nodig. Dat lost volgens deskundigen van ABN AMRO verschillende problemen tegelijkertijd op. Zo komt de doorstroming op de woningmarkt meer op gang, terwijl de zorgkosten minder hard zullen oplopen omdat ouderen door die extra woonruimte waarschijnlijk langer zelfstandig kunnen wonen.

Sectorbankier Claire van Staaij van het financiƫle concern legt uit dat veel ouderen nu wel willen verhuizen naar een seniorenwoning, maar dat toch niet doen omdat er geen passend en betaalbaar aanbod is. Als gevolg hiervan blijft een groot deel van de ouderen in een eengezinswoning met meerdere verdiepingen wonen. Daardoor komen deze wat grotere huizen niet in de verkoop. En daarmee worden jongere mensen die bijvoorbeeld aan gezinsvorming denken, gedupeerd omdat zij noodgedwongen kleiner blijven wonen dan ze eigenlijk zouden willen.

Het gebrek aan doorstroming bij ouderen is de laatste tijd meerdere malen aangevoerd als een van de oorzaken van de problemen op de woningmarkt, waar de huizenprijzen in rap tempo oplopen en het woningaanbod flink is geslonken. Maar een goed onderbouwde becijfering en de koppeling met de zorg, is volgens Van Staaij nog onderbelicht gebleven. “Ouderen vormen de snelst groeiende demografische groep in ons land. Passende en betaalbare ouderenhuisvesting dient daarom een integraal onderdeel van de woningbouwopgave te vormen”, stelt de sectorbankier.

Zorg

In de ogen van Van Staaij zou ruwweg de helft van de bijna 1 miljoen nieuwe woningen die de overheid er voor 2030 bijgebouwd wil hebben, voor ouderen moeten zijn. Voor deze inschatting heeft ze cijfers geraadpleegd van onder meer het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Dan gaat het om wat kleineren woningen, gelijkvloers en zonder drempels, met een wat ruimere badkamer en dicht bij voorzieningen als de supermarkt en de bibliotheek. Ook bijvoorbeeld een gemeenschappelijke tuin zou welkom zijn. Van Staaij denkt dat als ouderen de kans krijgen om naar dat soort woningen te verhuizen, ze ook minder snel een beroep op de zorg hoeven doen. “Dit is prettiger voor de ouderen zelf, vermindert de druk op de zorgsector en resulteert bovendien in een mildere stijging van de zorgkosten.”

Bron: diverse media
Contact: Elly