+31 6 83 16 67 33 [email protected]
Moet ik naar de notaris voor de belastingvrije schenking van een €100.000?

Moet ik naar de notaris voor de belastingvrije schenking van een €100.000?

Moet ik naar de notaris voor de belastingvrije schenking van een €100.000?

Mijn zoon staat op het punt om een appartement te kopen. Mijn vrouw en ik willen hem daar graag financieel bij helpen. Door hem nog dit jaar het toegestane bedrag van €100.000 belastingvrij te schenken. Moeten wij daarvoor naar de notaris en zijn er nog andere zaken waar wij aan moeten denken?

Als uw zoon tussen de 18 en 40 jaar oud is en u heeft niet eerder gebruik gemaakt van de eenmalig hoge schenkingsvrijstellingen, bestaat inderdaad de mogelijkheid om hem een bedrag van €100.000 belastingvrij te schenken. Een dergelijke schenking in contacten/via bankoverschrijving is vormvrij; oftewel de gang naar de notaris is niet nodig. U kunt hiervoor zelf een onderhandse schenkingsakte opmaken, maar u zou ook kunnen volstaan met het vermelden bij de bankoverboeking van. Bijvoorbeeld de opmerking: “schenking ten behoeve van aankoop woning”. Hoewel dit in de meeste gevallen niet nodig zal zijn, wil ik u er wel op wijzen dat het opmaken van een notariële akte altijd een bewijsrechtelijk voordeel zal hebben.

Ondanks dat uw zoon geen schenkbelasting verschuldigd is, moet hij echter wel binnen de daarvoor gestelde termijn aangifte schenkbelasting doen.  (Voor 1 maart van het jaar volgend op de schenking) Hij kan bij deze aangifte een beroep doen op de eenmalige hoge vrijstelling aankoop woning.

Belastingvrije schenking

N.B. Als u wilt dat de schenking niet in een eventuele gemeenschap van goederen zal vallen bij uw zoon dan adviseer ik u om dit toch schriftelijk vast te leggen in een onderhandse (of notariële) schenkingsakte waarin u een zogenoemde uitsluitingsclausule opneemt.

N.B. Ook als u wilt dat deze schenking ingebracht wordt in uw nalatenschap (bijvoorbeeld om na uw overlijden uw zoon met eventuele andere kinderen weer gelijk te trekken) zult u dit schriftelijk vast moeten leggen. Is de inbrengverplichting niet geregeld bij de schenking, dan kan dit achteraf nog bij testament worden geregeld.

Bron belastingvrije schenking: Plusonline, 21 juli 2017, Nicole Goud