+31 6 83 16 67 33 [email protected]
Financieel debacle dreigt voor oudere huiseigenaren, dus vraag tijdig advies aan uw hypotheek adviseur!

Financieel debacle dreigt voor oudere huiseigenaren, dus vraag tijdig advies aan uw hypotheek adviseur!

Overwaarde op het huis geeft veel hypotheek- bezitters een vals gevoel van veiligheid. Ze denken dat een nieuwe hypotheek daardoor geen probleem zal zijn, maar dat is niet altijd zo. Honderdduizenden huizenbezitters kunnen in de problemen komen, waarschuwt Wim Flikweert van ING.

Het zijn tevreden klanten, de 50-plussers. Het huis hebben ze al zeker twintig jaar geleden gekocht, vaak met een aflossingsvrije hypotheek. Aflossen doen ze niet, de maandlasten zijn prima te dragen en er zit veel overwaarde op het huis. Van de 50-plussers met een eigen woning voelt 87% zich financieel comfortabel, blijkt uit een onderzoek door Kantar TNS in opdracht van ING.

De betrokkenheid bij de hypotheek blijkt laag. Zo weet een kwart van de mensen niet hoe lang hun lening nog loopt en 40 procent weet niet hoelang de rente nog fiscaal aftrekbaar is. Een op de drie huizenbezitters is ook niet van plan voor het einde van de looptijd in actie te komen, blijkt uit het onderzoek dat ING heeft laten uitvoeren. Met name de groep mensen van boven de 50 jaar staat erg onbezorgd in het leven als het om de hypotheek gaat. Slechts 11 procent maakt zich er druk om, 48 procent denkt dat het allemaal wel in orde komt en gaat ervan uit dat de hypotheek wel verlengd kan worden. Dat kan een dure misvatting blijken waarschuwt Wim Flikweert, manager wonen bij ING.

Wat is het probleem?

,,Ouderen zijn zich niet bewust dat de regels omtrent hypotheken veranderd zijn. Bij een nieuwe hypotheek wordt tegenwoordig vooral naar het inkomen gekeken en niet naar de overwaarde. Er is niet zoiets als een vermogenstoets. Dat kan de huizenbezitter opbreken. Zeker als ze tegen hun pensioen aan lopen, of gepensioneerd zijn. Dan is het maar de vraag of het inkomen hoog genoeg is als de hypotheek verlengd moet worden.”

Hoe groot is het probleem?

,,Dat weten we niet precies. Bij ING is de helft van de hypotheekhouders ouder dan 50. Vaak hebben die een aflossingsvrije hypotheek. Maar dat betekent niet dat ze straks allemaal een probleem hebben. Ten eerste gaat het om het inkomen. Als dat hoog genoeg is, krijg je zonder problemen een nieuwe hypotheek. We weten ook niet of mensen buiten hun hypotheek vermogen opbouwen. Dat kan dan ook gebruikt worden voor aflossing. Uit het onderzoek blijkt wel dat de helft van de 50-plussers geen of nauwelijks vermogen heeft opgebouwd om af te lossen.”

Hoe kan het dat mensen zich hier niet druk om maken?

,,Er zijn twee belangrijke redenen voor mensen om een huis te kopen. Ten eerste lagere maandlasten dan bij huren en de locatie van het huis. Mensen kijken dus vooral of de maandlasten te dragen zijn. Mensen wonen ook al vaak 20 tot 25 jaar in het huis en willen dat zo houden. Ze hebben een heel comfortabel gevoel. Ze zien geen reden om in actie te komen.”

En dan komt de bank ze uit de droom helpen?

,,Er is veel veranderd. Uit het onderzoek blijkt dat jongere generaties beter beseffen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiële toekomst. Voor hen is het vanzelfsprekend dat ze moeten aflossen. De oudere generatie heeft een gevoel van onbezorgdheid. We willen deze mensen helpen om grip op hun toekomst te houden.”

Hebben ze dat niet?

,,Ze zijn in driekwart van de gevallen niet zeker of ze wel blijven werken tot hun pensioen. En in twee derde van de gevallen weten ze niet of ze het huidige salaris wel houden. Dat betekent dat ze onzeker zijn over hun toekomstige inkomsten. Dat zou al een reden moeten zijn om in actie te komen. Hoe eerder je de situatie beoordeelt, hoe meer tijd je hebt er iets aan te doen. Wij adviseren mensen vanaf hun 55ste, of als de looptijd van de hypotheek nog 10 jaar is, langs te gaan bij de bank of de hypotheekadviseur. Bekijk hoeveel financiële ruimte je hebt, ook na je pensioendatum. Dan weet je of je wat extra moet aflossen of dat een nieuwe hypotheek geen probleem is. Als je wacht tot vlak voor het verstrijken van de hypotheek, ben je mogelijk te laat. Je kunt ook terwijl je nog werkt een nieuwe 30-jarige hypotheek afsluiten. Het is een veelvoorkomend misverstand dat leeftijd een rol speelt bij het verstrekken van een hypotheek.”

Daarmee zijn de oudere klanten geholpen?

,,We kunnen binnenkort meer maatwerk bieden. Dat kan bestaan uit het overbruggen van een periode zonder inkomen of het geven van iets meer ruimte bij een lage hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning. Woonlasten zijn niet erg, mits ze passen bij het inkomen.”

Bron: AD, 13 september 2017

Kabinet: Bied meer ruimte aan senioren om hypotheek af te sluiten

Kabinet: Bied meer ruimte aan senioren om hypotheek af te sluiten

Het Kabinet, bij monde van minister Plasterk, heeft begin juli een indringend beroep gedaan op de financiële sector. Daardoor kunnen zij senioren meer mogelijkheden te bieden om een hypotheek senioren af te sluiten. In dit artikel gaan wij in op de achtergrond van deze oproep.

Veel voorkomende situaties

In het kader van hypotheken worden onder senioren verstaan, huishoudens waarbinnen een van de partners binnen nu en10 jaar de AOW-leeftijd bereikt. Als financieel adviseur komen wij binnen deze groep vaak een van de volgende situaties tegen:

  • Grondige verbouwing van de bestaande woning om deze voor de nieuwe levensfase van senior geschikt te maken.
  • Oversluiten van de bestaande hypotheek naar een hypotheek met een lagere rente, waardoor de maandelijkse woonlasten lager worden.
  • Verkoop bestaande (grote) woning en aankoop (kleinere) andere woning.
  • Het liquide maken van een deel van het in de woning opgesloten eigen vermogen om hiermee bijvoorbeeld extra zorgkosten te kunnen financieren.

Wettelijke grenzen aan financiering

Banken moeten rekening houden met wettelijke voorschriften met betrekking tot de maximale financiering die ze voor een hypotheek mogen verstrekken. Deze wettelijke eisen zijn ontwikkeld ter beperking van het risico dat consumenten meer lenen dan verantwoord is. Deze wettelijke grenzen zijn in hoofdzaak gebaseerd op drie uitgangspunten, te weten:

  • Het (toekomstig) inkomen van degene die de lening aangaat.
  • De gemiddelde uitgaven die de groep consumenten doet waartoe degene die de lening wil aangaan, behoort.
  • De waarde van de woning waarvoor een hypotheek wordt aangevraagd.

Maatwerk juist voor senioren mogelijk

De situatie van veel senioren is vaak anders dan waarvoor de wettelijke grenzen voor financiering zijn bedoeld. Bijvoorbeeld omdat er geen financiële buffer hoeft te worden opgebouwd om de lening te zijner tijd af te lossen. Omdat na overlijden de aflossing plaatsvindt uit de opbrengst van de verkoop van de woning. Of omdat de uitgaven voor levensonderhoud lager zijn dan waarvan de wettelijke normen uitgaan, waardoor de hypotheeklasten toch goed te dragen zijn.

Indien een individuele situatie kan worden vastgesteld dat de hypotheeklasten voor de senior nu en in de toekomst te dragen zijn, dan staan de wettelijke regels banken toe deze financiering te verstrekken. Ook wanneer het gaat om een bedrag dat hoger is dan uit de algemene wettelijke normen volgt.

Deze mogelijkheid vraagt bij veel banken wel om uitgebreide toelichting en onderbouwing. Niet elke geldverstrekker wil hieraan meewerken. Als uw belangenbehartiger zetten wij ons echter graag in om die hypotheek mogelijk te maken die verantwoord is. Misschien past deze niet binnen de algemene normen. Maatwerk mogelijk maken. Dat doen we goed en graag!