+31 6 83 16 67 33 [email protected]
Hypotheek en huis in 2024: de belangrijkste wijzigingen

Hypotheek en huis in 2024: de belangrijkste wijzigingen

Hypotheek en huis in 2024: de belangrijkste wijzigingen

Hogere maximale hypotheek bij een duurzame woning, meer lenen voor energie besparende maatregelen en extra leenruimte voor alleenstaanden. Dit en nog meer verandert er rond je hypotheek in 2024.

In 2024 verandert er veel rond het thema huis en hypotheek. Zo worden de leennormen verruimd, zeker als je een energiezuinige woning koopt. Ook op het vlak van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de studieschuld wijzigt het nodige. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste veranderingen in 2024.

Aangepaste woonquote

Elk jaar stelt het Nibud de woonquotes voor het volgende jaar vast. Dit bepaalt welk deel van je inkomen je kunt besteden aan hypotheeklasten. Op basis van deze woonquote wordt berekend wat je maximaal kunt lenen. Door de inflatie zal voor veel mensen de maximale hypotheek in 2024 lager uitvallen. Het Centraal Plan Bureau verwacht echter dat de lonen volgend jaar stijgen met gemiddeld 5,2%. Wanneer dat gebeurt, zal de maximale lening voor de meeste huishoudens stijgen.

Extra leenruimte voor alleenstaanden

Als alleenstaande is het extra lastig om een woning te kopen. Je bent afhankelijk van één inkomen. Ben jij alleenstaand en heb je een inkomen van tenminste € 28.000? Dan mag je volgend jaar € 16.000 extra lenen. Zo wordt de kans om een eigen woning te kopen iets groter.

Hogere hypotheek voor energiezuinige woning

De maximale hypotheek gaat in 2024 deels afhangen van het energielabel. Hoe hoger het label van de woning die je koopt, des te meer je kunt lenen. Bij een woning met label C of D is dat al € 5.000. Het verschil kan oplopen tot € 50.0000 als je label A++++ heb met een energieprestatiegarantie.

Meer lenen bij energiebesparende maatregelen

Woon of koop je een woning met een laag energielabel? Dan kun je volgend jaar mogelijk meer lenen voor energiebesparende maatregelen. Het bedrag wat je maximaal kunt lenen wordt afhankelijk van het energielabel. Des te beter het label, des te hoger het bedrag je kunt lenen. Voor huizen met label E, F, G is het verschil maximaal € 20.000.

Andere weging studieschuld

Wanneer je studieschuld hebt, kijkt de geldverstrekker bij het berekenen van de maximale hypotheek doorgaans naar het daadwerkelijk geleend bedrag. Daarvan wordt een bepaald percentage in mindering gebracht op je maandlasten. Heb je in de tussentijd extra afgelost? Dan houdt de geldverstrekker daar op dit moment geen rekening mee.

Vanaf 2024 moet de geldverstrekker echter kijken naar de werkelijke aflossing en rentebetaling voor je studieschuld. Dit voordeel valt in de praktijk waarschijnlijk tegen omdat de rente op de studieschuld omhoog gaat. Daarnaast geldt het voordeel vooral voor wie extra heeft afgelost.

Hogere NHG-grens

De grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat in 2024 omhoog naar € 435.000 (was € 405.000). Ga je de aangekochte woning meteen verduurzamen, dan ligt de grens volgend jaar zelfs op € 461.000.

Overdrachtsbelasting bij koop woning

Kopers onder de 35 jaar zijn, net als in 2023, vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Voorwaarde is dat hier nog niet eerder gebruik van gemaakt is. Deze vrijstelling geldt in 2023 voor huizen tot € 440.000. In 2024 wordt dit verhoogd naar € 510.000. Val je buiten de voorwaarden van deze regeling? Dan betaal je 2% overdrachtsbelasting over de koopsom als je zelf in de woning gaat wonen. Ga je er zelf niet wonen, maar koop je het huis bijvoorbeeld voor verhuur of als vakantieverblijf? De overdrachtsbelasting is in dat geval 10,4%.

Meer eigenwoningforfait door afbouw Wet Hillen

Huiseigenaren die hun hypotheek bijna of volledig hadden afgebouwd kunnen profiteren van Wet Hillen. Zij waren tot 2019 volledig vrijgesteld voor het opgeven van het Eigenwoningforfait (EWF). Sinds 2019 wordt dit voordeel met stappen van 3,33 procent afgebouwd. In 2024 komt het percentage uit op 80,01%. Hierdoor moet je dus 19,99 procent van het EWF opgeven bij de inkomstenbelasting.

Jubelton verdwijnt compleet

In 2024 komt er een einde aan de jubelton, de fiscaal vriendelijke schenking voor de eigen woning. De regeling is in 2023 al drastisch verlaagd naar maximaal € 28.947. Wel kon je dit jaar de schenking nog aanvullen tot ruim een ton als je in 2021 of 2022 al een bedrag had geschonken voor de eigen woning. Deze mogelijkheid verdwijnt echter ook in 2024. Hiermee komt een definitief einde aan de zowel populaire als bekritiseerde jubelton. Uiteraard kun je nog wel gebruik maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling om je kinderen te helpen bij het kopen van een woning.

Bron: Door redactie Wegwijs op dinsdag 21 november 2023

GELD LENEN NA UW AOW-LEEFTIJD: WAT IS MOGELIJK?

GELD LENEN NA UW AOW-LEEFTIJD: WAT IS MOGELIJK?

De groep 60-plussers groeit en leidt meer dan voorheen een actief leven. Geld lenen hoort hierbij. Lees meer over een lening afsluiten na de AOW-leeftijd.

Banken denken vaker mee met de klant

Banken zijn tegenwoordig vaker bereid om mee te denken bij een hypotheek op latere leeftijd. Zo kunt u meer hypotheek krijgen onder NHG en geld uit stenen halen met de verzilverhypotheek. Van een maximale leeftijd is hierdoor nauwelijks nog sprake.

Hoe zit het met consumptief geld lenen op latere leeftijd?

Maximale leeftijd voor geld lenen

Anders dan bij hypotheken, kent consumptief geld lenen een harde leeftijdsgrens. De maximale leeftijd om een nieuwe lening te sluiten is momenteel 74 jaar. Let op, dit geldt alleen voor de meest ruime kredietverstrekkers. Bij de meeste maatschappijen ligt de maximale leeftijd voor een lening lager.

Een lening gericht op klanten tussen 60 en 74 jaar, wordt ook wel een ‘seniorenlening’ genoemd. Voor deze producten gelden vaak aanvullende voorwaarden, zoals een kortere looptijd, een lager kredietlimiet of hogere leenrente. Hierdoor zijn de maandlasten van een seniorenlening  hoger.

Daar staat tegenover dat de lening afsluiten gratis is. Dit maakt consumptief geld lenen tot een bedrag van € 25.000,- vaak voordelig in vergelijking met een hypotheek.

Geld lenen hoort bij groeiende groep actieve ouderen

Het contrast tussen hypotheken en kredieten is groot. Waar ouderen steeds vaker een huis kunnen financieren, komen ze voor de financiering van een consumptieve aankoop niet in aanmerking. En als lenen op latere leeftijd wel lukt, is het vaak tegen hogere maandlasten.

Dit terwijl de behoefte om te lenen op latere leeftijd toeneemt. De groep 60-plussers groeit en zij leiden meer dan voorheen een actief leven. Het financieren van een (grote) consumptieve aankoop, bijvoorbeeld lenen voor een auto, hoort hierbij.

Ook is het de wens van de overheid dat ouderen langer thuis wonen. Hier gaan vaak grote aankopen en aanpassingen in de woning mee gepaard. Speciaal voor deze groep zijn er de leningen van SVn, aangeboden.

Neem contact met ons op!

Bron: plusonline30 januari 2021

Kabinet: Bied meer ruimte aan senioren om hypotheek af te sluiten

Kabinet: Bied meer ruimte aan senioren om hypotheek af te sluiten

Het Kabinet, bij monde van minister Plasterk, heeft begin juli een indringend beroep gedaan op de financiële sector. Daardoor kunnen zij senioren meer mogelijkheden te bieden om een hypotheek senioren af te sluiten. In dit artikel gaan wij in op de achtergrond van deze oproep.

Veel voorkomende situaties

In het kader van hypotheken worden onder senioren verstaan, huishoudens waarbinnen een van de partners binnen nu en10 jaar de AOW-leeftijd bereikt. Als financieel adviseur komen wij binnen deze groep vaak een van de volgende situaties tegen:

  • Grondige verbouwing van de bestaande woning om deze voor de nieuwe levensfase van senior geschikt te maken.
  • Oversluiten van de bestaande hypotheek naar een hypotheek met een lagere rente, waardoor de maandelijkse woonlasten lager worden.
  • Verkoop bestaande (grote) woning en aankoop (kleinere) andere woning.
  • Het liquide maken van een deel van het in de woning opgesloten eigen vermogen om hiermee bijvoorbeeld extra zorgkosten te kunnen financieren.

Wettelijke grenzen aan financiering

Banken moeten rekening houden met wettelijke voorschriften met betrekking tot de maximale financiering die ze voor een hypotheek mogen verstrekken. Deze wettelijke eisen zijn ontwikkeld ter beperking van het risico dat consumenten meer lenen dan verantwoord is. Deze wettelijke grenzen zijn in hoofdzaak gebaseerd op drie uitgangspunten, te weten:

  • Het (toekomstig) inkomen van degene die de lening aangaat.
  • De gemiddelde uitgaven die de groep consumenten doet waartoe degene die de lening wil aangaan, behoort.
  • De waarde van de woning waarvoor een hypotheek wordt aangevraagd.

Maatwerk juist voor senioren mogelijk

De situatie van veel senioren is vaak anders dan waarvoor de wettelijke grenzen voor financiering zijn bedoeld. Bijvoorbeeld omdat er geen financiële buffer hoeft te worden opgebouwd om de lening te zijner tijd af te lossen. Omdat na overlijden de aflossing plaatsvindt uit de opbrengst van de verkoop van de woning. Of omdat de uitgaven voor levensonderhoud lager zijn dan waarvan de wettelijke normen uitgaan, waardoor de hypotheeklasten toch goed te dragen zijn.

Indien een individuele situatie kan worden vastgesteld dat de hypotheeklasten voor de senior nu en in de toekomst te dragen zijn, dan staan de wettelijke regels banken toe deze financiering te verstrekken. Ook wanneer het gaat om een bedrag dat hoger is dan uit de algemene wettelijke normen volgt.

Deze mogelijkheid vraagt bij veel banken wel om uitgebreide toelichting en onderbouwing. Niet elke geldverstrekker wil hieraan meewerken. Als uw belangenbehartiger zetten wij ons echter graag in om die hypotheek mogelijk te maken die verantwoord is. Misschien past deze niet binnen de algemene normen. Maatwerk mogelijk maken. Dat doen we goed en graag!

 

Senioren betalen teveel voor hun hypotheek

Senioren betalen teveel voor hun hypotheek

Senioren betalen teveel voor hun hypotheek

Uit een inventarisatie van Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt dat senioren steeds vaker onterecht extra voor hun hypotheek moeten betalen. Huiseigenaren met een bescheiden aflossingsvrije hypotheek, die vaak maar half zo hoog is als de waarde van hun woning. Betalen volgens Vereniging Eigen Huis ten onrechte een risico-opslag bovenop hun hypotheekrente.

Deze opslag kan oplopen tot 0,3 procent. Iemand met een hypotheek van 200.000 euro en een woning die 400.000 euro of meer waard is. Betaalt hierdoor elke maand, jaar in jaar uit, 50 euro extra rente aan zijn bank. De vereniging roept de banken op om deze opslag te schrappen. Steeds vaker berekenen geldverstrekkers een renteopslag bij een aflossingsvrije hypotheek. Ook als die veel kleiner is dan de waarde van de woning.

Vereniging Eigen Huis wordt hierover veel gebeld door verontwaardigde leden. “Hun boosheid is begrijpelijk, want voor een opslag ontbreekt iedere grond als er sprake is van een flinke overwaarde. Er is dan namelijk geen extra risico voor de bank, omdat de woning bij verkoop veel meer oplevert dan nodig is om de hypotheek af te lossen”, zegt Rob Mulder, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis.

Vooral hoger rendement

Banken en andere geldverstrekkers berekenen de renteopslag omdat dat er volgens hen bij alle aflossingsvrije hypotheken een extra hypotheekrisico zou bestaan. In tegenstelling tot een annuïteiten hypotheek waarop maandelijks wordt afgelost. Maar van een extra risico kan geen sprake zijn als de hypotheekschuld nog maar de helft of minder is van de actuele woningwaarde.

Volgens het CBS hebben huiseigenaren van 60 jaar en ouder een gemiddelde woningwaarde van 300.000 euro. En een hypotheek van 137.000 euro. Bij verkoop levert het huis dus ruim het dubbele op van de uitstaande hypotheekschuld. De vereniging vermoedt dan ook dat banken de renteopslag niet zozeer nodig hebben om een hypotheekrisico mee af te dekken. Maar vooral gebruiken om het rendement op hypotheken mee te verhogen.

Alsnog aflossen soms onverstandig

Vereniging Eigen Huis ziet dat banken de renteopslag ook gebruiken om klanten te stimuleren om alsnog te gaan aflossen, door hun aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een annuïteitenhypotheek. Vooral voor oudere huiseigenaren met een relatief lage hypotheek, die de helft of minder bedraagt van de woningwaarde, is dit meestal niet zinvol of zelfs af te raden.

Het gevolg is dat vooral de maandelijkse hypotheeklasten fors gaan stijgen, terwijl er meestal al meer dan voldoende overwaarde is. Bovendien kan het geld dat in de aflossing van de hypotheek wordt gestopt kan niet meer worden opgenomen, bijvoorbeeld voor een noodzakelijke verbouwing om langer in het eigen huis te kunnen blijven wonen.

19 maart 2016, VEH