+31 6 83 16 67 33 [email protected]
Mooi initiatief in plan Koningsoord te Berkel-Enschot

Mooi initiatief in plan Koningsoord te Berkel-Enschot

DORPSHART KONINGSOORD BERKEL- ENSCHOT

Nonnenklooster wordt gemeenschap 2.0 Jong helpt oud in plan Koningsoord van Hendrik Roozen. „ We gaan niet voor hoge huur, maar voor de beste invulling.”

door Stephan Jongerius BERKEL- ENSCHOT – Hoe kunnen mensen zo lang mogelijk fijn samenwonen?

De vraag houdt Hendrik Roozen bezig sinds hij zijn moeder een aangename oude dag beloofde, ‘samen met anderen, in liefdevolle omgeving’.

Waardoor de Leyhoeve komt er in de regio Tilburg waarschijnlijk een tweede proeve van bekwaamheid. In en rond Koningsoord wil Roozen van Hoppe echter een gemeenschap smeden van jong en oud, participatiemaatschappijtje in de praktijk.

In het klooster komen appartementen voor starters, een groep die nu in het dorp amper aan haar trekken komt. Door een ruil voor goedkoop wonen – onder de huursubsidiegrens, veel lager dan de miljoenenrestauratie vereist – wordt van hen verwacht dat ze enkele uren per week mantelzorg verlenen. „Boodschappen doen, tuinieren, de krant voorlezen, kan van alles zijn”, zegt directeur projecten Laurens van Rij.

Ook met de senioren richt Roozen zich niet op de toplaag: middeninkomens wil hij bedienen – politiemensen, verplegers, onderwijzers. Zij grijpen naast huurtoelage, maar kunnen zich ook geen duur appartement veroorloven. „De huren liggen net boven de subsidiegrens.”

Roozen en Van Rij vertellen het in de grote kapel van het klooster. Het ruikt er bedompt, de vloer is rot. In de kelders staat water, in de binnencour is het groen hoog opgeschoten. „We moeten aan de slag voor de schimmel echt zijn werk doet”, zegt Van Rij. Met klooster de Dikke van Dale in Sluis (Zeeland) deed Roozen van Hoppe met partner op ‘t Hoog al restauratie- ervaring op.

Deze kapel zit straks de bibliotheek, als het aan hen ligt. Ruimten rond de kloostergangen zijn in beeld voor wijkcentrum De Schalm, de stadswinkel – de gemeente is deze week de gesprekken gestart. Een gang verbindt klooster en nieuwbouw, zoals de rectoraatsgang verderop, die priesters vroeger naar het klooster voerde om de mis te doen. Eigen tuinen zijn er niet, gemeenschappelijk groen om samen te onderhouden en in te verblijven is er te over. In een restaurant investeert Roozen van Hoppe zelf. „Jonge restaurateurs krijgen de kans een concept uit te proberen, bewoners kiezen het beste concept.”

Daardoor zijn hier projectontwikkelaars aan het woord. „We gaan niet voor de hoogste huur, maar voor de beste invulling. Maar dankzij nieuwbouw kan het eruit”, zegt Roozen die in oud-logistiek dienstverlener Wim Bosman een gefortuneerd partner heeft. „Van dit project gaat ons hart sneller kloppen”, zegt Van Rij.

Bestuursvoorzitter Hilly Jager van ‘t Heem – in Brabant Vastgoed voor de helft eigenaar van het klooster – spreekt van ‘een prachtig plan’ voor Berkel-Enschot.

Over de verkoop wordt nog onderhandeld, maar als die rond is gaat de zorgpoot van ‘t Heem de zorgappartementen bedienen, zo is al afgesproken.

„Na vijf jaar stilstand lag er nu binnen vier maanden een goed plan. Dit is iemand die gas geeft,” zegt Henk Hoppenbrouwers waarderend na de presentatie woensdag bij de Omgevingscommissie.

Namens de dorpsraad pleit Hoppenbrouwers ervoor dat het vele monumentale groen rond het klooster nu snel dringend noodzakelijk onderhoud krijgt. „Er is 25 jaar niks aan gedaan, het is er heel slecht aan toe. Hoog tijd dat de gemeente handhavend optreedt.”

Hij dringt er tevens op aan dat het park aan de kant van de Raadhuisstraat zo veel mogelijk een geheel blijft. „Nieuwbouw van woningen moet er niet toe leiden dat er een smalle doorgang komt tussen het oostelijke en noordelijke deel.” Voor de herontwikkeling van de abdij en alle geplande nieuwbouw moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Streven van de gemeente is die in juli op te starten. Wethouder Mario Jacobs (GroenLinks, Ruimtelijke Ordening) zegt ‘zeer gecharmeerd’ te zijn van het plan. „Er wordt respectvol met het monument omgegaan, het concept lijkt een kloostergemeenschap nieuwe stijl. Het blijft projectontwikkeling, maar wel met een bevlogenheid die authentiek is.”

“Daardoor gaan Jonge restaurateurs verschillende formule uitproberen, bewoners kiezen de beste

Laurens van Rij, directeur

Bron: Brabants Dagblad 15 mei.