+31 6 83 16 67 33 [email protected]
Testament: Dit moet u weten!

Testament: Dit moet u weten!

https://youtu.be/0OlqvsuWrO0

Een testament opstellen, is dat verplicht? Hoe stelt u een testament op? Wie kan hierbij helpen? En wanneer stelt u een testament op? In dit artikel leest u alles wat u moet weten over het testament.

Wat is een testament?

In het testament bepaalt u wat er met uw bezittingen moet gebeuren als u overlijdt.

Is het verplicht om een testament te maken?

Nee, dat is niet verplicht. In een aantal situaties is een testament wel sterk aan te raden. Partners die samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap bijvoorbeeld, kunnen alleen via een testament iets aan elkaar nalaten. Verder is een testament ook geschikt voor het regelen van de voogdij voor minderjarige kinderen, voor het geval beide ouders overlijden. Nog een reden voor een testament is de wens om uw bezit na te laten aan een goed doel: dat kan alleen via een testament.

Wat gebeurt er als ik geen testament heb?

Als u overlijdt en u heeft geen testament, dan wordt uw nalatenschap volgens het wettelijk erfrecht verdeeld. Het wettelijk erfrecht kent vier groepen erfgenamen, in deze volgorde:

  1. Echtgenoot of wettelijk geregistreerd partner, en de kinderen;
  2. Ouders, broers en zussen;
  3. Grootouders;

Wie kan een testament opstellen?

Iedereen die in Nederland woont en 16 jaar of ouder is, kan een testament laten maken. De persoon moet wel wilsbekwaam zijn.

Wanneer stelt u een testament op?

Meestal stellen mensen een testament op omdat ze hun nalatenschap graag op een bepaalde manier willen verdelen. Dit geldt bijvoorbeeld als u voor de tweede keer bent getrouwd. Ook als u bijvoorbeeld uw schoonkinderen wilt uitsluiten van uw nalatenschap, is een testament nodig. Verder stellen mensen die samenwonen meestal een testament op. Als zij dat namelijk niet doen, vervalt hun nalatenschap volgens het erfrecht aan de naaste familie.

Wat is er nodig voor een rechtsgeldig testament?

Een testament is alleen rechtsgeldig als het bij de notaris is opgesteld.

Kan ik mijn testament later nog wijzigen?

Ja, zolang u wilsbekwaam bent, kunt u uw testament bij de notaris laten wijzigen.

Wat is een codicil?

Een codicil is een verklaring die u zelf hebt geschreven. In het codicil kunt u opschrijven wat uw wensen zijn voor de begrafenis of crematie. Ook de verdeling van sieraden, kleding en meubels kunt u in een codicil regelen. De verdeling van uw verdere nalatenschap kunt u echter niet met een codicil regelen. Het codicil geldt als u het document zelf hebt ondertekend en daarbij de datum hebt opgeschreven. Er is in principe geen notaris voor nodig. In de praktijk wordt een codicil vaak aan een testament toegevoegd: dan is het makkelijk vindbaar. U kunt het ook zelf bewaren, maar dan is het belangrijk ervoor te zorgen dat nabestaanden weten waar het codicil ligt.

Wat is een levenstestament?

Met een levenstestament legt u vast wie er namens u beslist als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen. U kunt hierbij denken aan financiële beslissingen, medische beslissingen (waaronder wensen rond reanimatie en euthanasie), of aan besluiten over uw woning, inboedel en huisdieren en zaken rond kindervoogdij. Een levenstestament regelt dus hoe zakengeregeld moeten worden terwijl u nog leeft.

Wat is een scheidingstestament?

In een scheidingstestament regelt u dat uw nalatenschap uitsluitend naar de kinderen gaat. De aanstaande ex-echtgenoot is geen erfgenaam meer.

Waar vind ik advies over het opstellen van mijn testament?

De notaris is goed op de hoogte van het Nederlandse familierecht. Ook kan hij u adviseren over de financiële gevolgen van uw wensen. Als u een testament wilt laten maken, is de notaris de aangewezen persoon voor helder en onafhankelijk advies. Er bestaan ook bureaus die advies geven over zaken rond het testament. Realiseer u echter dat u bij de inschakeling van zo’n bureau soms meer betaalt voor uw testament. U betaalt voor het advies van het bureau én u moet daarna ook de notaris betalen voor het opstellen van het testament.

Hoe vind ik een goede notaris?

Een testament is een document waarin u zeer persoonlijke zaken regelt. Het is daarom belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw notaris. U kunt verschillende notarissen vragen om een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit is meestal gratis. Ook hebben sommige notarissen gratis inloopspreekuren. Op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zoekt u eenvoudig de notarissen bij u in de buurt.

Wat kost een notaris?

De notaristarieven zijn verschillend. Online vindt u veel sites waarop u deze tarieven kunt vergelijken. Let wel op: de vermelde tarieven gelden voor standaardsituaties. Het is dan ook verstandig om de notaris eerst een offerte te laten maken voor het opstellen van uw testament. Zo weet u van tevoren waar u aan toe bent.

Bron: IkWoonLeefZorg Rabobank.

 

 

Moet ik naar de notaris voor de belastingvrije schenking van een €100.000?

Moet ik naar de notaris voor de belastingvrije schenking van een €100.000?

Moet ik naar de notaris voor de belastingvrije schenking van een €100.000?

Mijn zoon staat op het punt om een appartement te kopen. Mijn vrouw en ik willen hem daar graag financieel bij helpen. Door hem nog dit jaar het toegestane bedrag van €100.000 belastingvrij te schenken. Moeten wij daarvoor naar de notaris en zijn er nog andere zaken waar wij aan moeten denken?

Als uw zoon tussen de 18 en 40 jaar oud is en u heeft niet eerder gebruik gemaakt van de eenmalig hoge schenkingsvrijstellingen, bestaat inderdaad de mogelijkheid om hem een bedrag van €100.000 belastingvrij te schenken. Een dergelijke schenking in contacten/via bankoverschrijving is vormvrij; oftewel de gang naar de notaris is niet nodig. U kunt hiervoor zelf een onderhandse schenkingsakte opmaken, maar u zou ook kunnen volstaan met het vermelden bij de bankoverboeking van. Bijvoorbeeld de opmerking: “schenking ten behoeve van aankoop woning”. Hoewel dit in de meeste gevallen niet nodig zal zijn, wil ik u er wel op wijzen dat het opmaken van een notariële akte altijd een bewijsrechtelijk voordeel zal hebben.

Ondanks dat uw zoon geen schenkbelasting verschuldigd is, moet hij echter wel binnen de daarvoor gestelde termijn aangifte schenkbelasting doen.  (Voor 1 maart van het jaar volgend op de schenking) Hij kan bij deze aangifte een beroep doen op de eenmalige hoge vrijstelling aankoop woning.

Belastingvrije schenking

N.B. Als u wilt dat de schenking niet in een eventuele gemeenschap van goederen zal vallen bij uw zoon dan adviseer ik u om dit toch schriftelijk vast te leggen in een onderhandse (of notariële) schenkingsakte waarin u een zogenoemde uitsluitingsclausule opneemt.

N.B. Ook als u wilt dat deze schenking ingebracht wordt in uw nalatenschap (bijvoorbeeld om na uw overlijden uw zoon met eventuele andere kinderen weer gelijk te trekken) zult u dit schriftelijk vast moeten leggen. Is de inbrengverplichting niet geregeld bij de schenking, dan kan dit achteraf nog bij testament worden geregeld.

Bron belastingvrije schenking: Plusonline, 21 juli 2017, Nicole Goud